Được thành tách ra độc lập từ năm 1989 (với 5 khối Tiểu học và 02 (lớp 6,7) lớp nhô khối THCS . Năm 2002 đến nay mới chỉ có cấp Tiểu học, Trường Tiểu học Hương Điền đã và đang ngày càng phát triển. Năm  học 2013-2014 trường chuyển về khu tái định cư Khe Ná (thuộc xã Sơn Thọ- Vũ Quang). Năm học 2014-2015 trường đạt danh hiệu trưởng chuẩn QGMĐ1. Từ năm học 2013-2014 đến nat 2017-2018 đều đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến cấp huyện.