Trường Tiểu học Hương Điền là đơn vị có đội ngũ khá ổn định về Trình độ và về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Tiểu học Hương Điền xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Tiểu học Hương Điền, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên được chuyển đến công tác tại Trường Tiểu học Hương Điền do cấp trên điều chuyển về, Hiện nay đội ngũ có 100% giáo viên có CĐ và bằng Cử nhân sư phạm TH hệ chính quy, và tại chức (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm).

CBGV, Cô nuôi và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ. Có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm .

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

Quy mô trường lớp gồm: Có 5 lớp / 5 khối từ lớp 1-5

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

Tổng

SL

Nữ

SL

Nữ

SL

Nữ

SL

Nữ

SL

Nữ

SL

Nữ

23

13

18

8

10

5

17

9

9

4

77

39