Cơ sở vật chất: Tổng số phòng hiện có: 20 phòng/ 3 dãy  Trong đó chia ra

Phòng học: Tổng số: 05 Trong đó:  Cao tầng:0;    Cấp 4:05      ; Khác:0

Phòng chức năng: Văn phòng:01;phòng truyền thống 01; phòng hoạt động Đội 01; Phòng HT:01, Phòng PHT :01; Phòng KT 01; phòng Văn thư lưu trữ 01, phòng Y Tế 01; Thư viện-Đọc 01; Thiết bị:01; phòng Tin học 01;  Nghệ thuật: 01;  Khác:02

        - Bàn ghế học sinh:  Tổng số: 75 bộ; Trong đó: Đạt chuẩn: 35 bộ bàn đôi ghế 1= 35 bộ.

       - Chỗ ngồi cho học sinh: Tổng số:150; Trong đó: Đạt chuẩn: 100.; Chưa chuẩn:  40 bộ.

      - Diện tích khuôn viên:Tổng số: 5860 m2,TB 76 m2/HS;DT sân chơi:800m2; Bãi tập:1000 m2.

Có khuôn viên rộng rãi thoáng mát, Đảm bảo diện tích bình quân 76m2/em. Có hệ thống cây xanh, cây bóng mát, cây cảnh phù hợp, đẹp mắt. Được chăm sóc cắt tỉa thường xuyên đảm bảo mỹ quan, được PGD đánh giá đạt tiêu chuẩn trường học “Xanh- Sạch- Đẹp và an toàn”hàng năm.